Kukinta aikaistuu Euroopassa

Brittein saarilla 385 tutkitun kasvilajin kukinta aikaistui keskimäärin 4,5 päivää 1991–2000 verrattuna ajanjaksoon 1954–1990 ja mittavin aikaistuminen oli peräti 55 päivää! Lukuisten eri aineistojen perusteella luonnonilmiöiden aikaistuminen oli Euroopassa 1900-luvulla yleisesti 2–28 päivää vuosisataa kohti.

LUOMUS